Огляд судової практики Верховного Суду щодо перегляду ухвал слідчих суддів
В огляд судової практики увійшли:

Розділ 1

Ухвала слідчих суддів, які підлягають апеляційному оскарженню.

1.1. Ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення позапланових перевірок підлягають апеляційному перегляду на стадії досудового розслідування, враховуючи важливість для суб’єктів, щодо діяльності яких надаються такі дозволи, прав, установлених ст. 8 Конвенції та ст. 1 Першого протоколу до неї, а також відсутність надійних процесуальних механізмів захисту прав особи під час підготовчого провадження. (Постанова ВС від 23.05.2018р.№ 243/6674/17-к)

1.2. У разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачена кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилає положення ч. 3 ст. 309 КПК, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності, посилаючись на приписи ч. 4 ст. 399 цього Кодексу. (Постанова ВС від 23.05.2018р. № 237/1459/17)

1.3. Ухвала слідчого судді, постановлена за результатами розгляду заяви про роз’яснення судового рішення, якщо предметом розгляду було судове рішення, яке підлягає роз’ясненню в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 380 КПК (за винятком рішення слідчого судді апеляційного суду, ухваленого в порядку, передбаченому главою 21 КПК, що не підлягає роз’ясненню), може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі ч. 4 ст. 380 КПК. (Постанова ВС від 18.11.2019р. № 367/3068/17)

1.4. Ухвала слідчого судді про зміну запобіжного заходу з особистого зобов’язання на домашній арешт підлягає апеляційному оскарженню, оскільки поняття «застосування запобіжного заходу», вжите у ст. 309 КПК, охоплює не лише його обрання, але й зміну на інший. (Постанова ВС від 28.03.2019р. № 286/1695/18)

1.5. Якщо підозрюваній особі продовжено термін дії обов’язку цілодобово не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, покладеного на неї раніше постановленою ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, то дія відповідного запобіжного заходу фактично продовжується. А тому ухвала слідчого судді про продовження терміну дії вказаного вище обов’язку підлягає апеляційному оскарженню (пункти 4, 5 ч. 1 ст. 309 КПК). (Постанова ВС від 05.11.2019р. № 461/6141/18)

1.6. Ухвала слідчого судді, відповідно до якої застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави, підлягає оскарженню в частині визначення розміру застави. (Постанова ВС від 23.05.2018р. № 490/2455/17)

1.7. Ухвала слідчого судді про повернення слідчому клопотання щодо надання дозволу на затримання з метою приводу, якщо вона містить висновок стосовно відсутності підстав для такого затримання, вважається ухвалою про відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу, та її може бути оскаржено в апеляційному порядку. (Постанова ВС від 12.09.2019р. № 176/2663/16-к)

1.8. Ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка не містить вичерпного переліку документів щодо здійснення фінансовогосподарської діяльності юридичної особи і відповідно до якої слідчий може вилучити оригінали таких документів, зокрема в тому обсязі, що може унеможливити здійснення юридичною особою своєї діяльності, підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 05.11.2019р.№ 643/8933/19)

1.9. Ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якої надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх вилучення без обмеження обсягу такого вилучення, підлягає апеляційному перегляду на підставі п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК, оскільки орган досудового розслідування позбавляється можливості здійснювати свою діяльність у кримінальному провадженні, в якому він проводить досудове розслідування. (Постанова ВС від 23.10.2019р.№ 575/27915/19-к)

1.10. Ухвала слідчого судді про повернення скарги або відмову у відкритті провадження підлягає апеляційному оскарженню на підставі ч. 6 ст. 304 КПК, незважаючи на відсутність такої ухвали у переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування (ст. 309 цього Кодексу). (Постанова ВС від 27.08.2019р. № 199/894/18)

1.11. Заявник має право на оскарження ухвали слідчого судді про відмову у відкритті провадження за його скаргою на невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР в апеляційному порядку на підставі ст. 304 КПК. (Постанова ВС від 04.06.2019р. № 758/11180/18)

1.12. Суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці законності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення позапланової перевірки, однак це правило не може бути беззастережно застосовано, якщо кримінальне провадження закрито з реабілітуючих підстав. (Постанова ВС від 19.032019р. № 686/20143/16-к)

1.13. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про арешт майна без використання процедури скасування арешту майна шляхом подання клопотання про його скасування слідчому судді не є підставою для повернення апеляційної скарги. (Постанова ВС від 17.07.2018р. № 640/19670/15-к)

1.14. Ухвалу слідчого судді про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні може бути оскаржено в апеляційному порядку. (Постанова ВС від 15.03.2018р. № 638/5585/17-к)


Розділ 2

Ухвали слідчих суддів, які не підлягають апеляційному оскарженню.

2.1. Перегляд за нововиявленими обставинами ухвал слідчого судді, а також рішень суду апеляційної інстанції щодо таких ухвал кримінальним процесуальним законодавством не передбачений. Вирішення суддею питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами (ч. 2 ст. 464 КПК) означає надання судді повноважень перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкритті. (Постанова ВС від 03.02.2020р.№ 522/14170/17)

2.2. Ухвала слідчого судді про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, АРМА, не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Арешт майна та його передача на зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі в управління АРМА, мають різні підстави. (Постанова ВС від 27.01.2020р.№ 758/16546/18)

2.3. Касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду про повернення апеляційної скарги підлягає закриттю, якщо після надходження матеріалів провадження до касаційного суду стало відомо, що учасник провадження повторно подав апеляційну скаргу на ухвалу місцевого суду, яку апеляційним судом розглянуто по суті. (Постанова ВС від 23.09.2019р.№ 757/40473/18-к)

2.4. Ухвала слідчого судді про повернення заяви про перегляд за виключними обставинами ухвали підготовчого судового засідання суду першої інстанції в частині продовження дії запобіжного заходу, що був застосований до обвинуваченого, не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 30.05.2019р.№ 756/17348/17)

2.5. Ухвала слідчого судді, яку постановлено за результатами розгляду поданої в порядку ст. 206 КПК скарги щодо незаконного затримання особи відповідно до ст. 208 КПК, не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 27.05.2019р. № 766/22242/17)

2.6. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на затримання особи з метою приводу апеляційному оскарженню не підлягає. (Постанова ВС від 28.02.2019р.№ 161/4229/18)

2.7. Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна, постановлена за правилами ст. 174 КПК, не підлягає апеляційному оскарженню. Рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження та про повернення скарги в разі оскарження ухвали слідчого судді можуть бути ухвалені під час вирішення питання про призначення судового засідання щодо розгляду апеляційної скарги. (Постанова ВС від 19.02.2019р. № 569/17036/18)

2.8. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно, подана особою, яка вважає себе власником такого майна, підлягає поверненню заявнику, якщо він не довів та не обґрунтував наявність у нього права власності на арештоване майно. (Постанова ВС від 06.03.2019р. № 203/3636/15-к)

2.9. Ухвали слідчих суддів, постановлені в порядку статей 28, 114 КПК, якими встановлюються процесуальні строки для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень, згідно зі ст. 309 КПК окремому апеляційному оскарженню не підлягають. (Постанова ВС від 18.10.2019р.№ 757/37346/18-к)

2.10. Рішення слідчого судді про зобов’язання вчинити певну дію (передати кримінальне провадження до відповідного підрозділу (органу) ДБР), не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 05.11.2019р. № 398/496/19)

2.11. Ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження та скасування арешту майна не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 15.10.2019р. № 522/21207/18)

2.12. Ухвала слідчого судді про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження та зобов’язання вчинити певні дії не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 04.07.2019р. № 347/1461/16)

2.13. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання не підлягає апеляційному оскарженню (Постанова ВС від 28.05.2019р. № 752/1604/17)

2.14. Ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарської діяльності юридичної особи шляхом вилучення їхніх оригіналів, якщо це не перешкоджає підприємницькій діяльності цієї юридичної особи, не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. (Постанова ВС від 19.03.2019р. № 57/43294/18-к)

2.15. Якщо ухвала слідчого судді про надання компетентним органам іноземної держави тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні іноземної компанії, не перешкоджає законній діяльності українського господарського товариства, то така ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. (Постанова ВС від 18.06.2019р. № 520/7624/18)

2.16. Ухвала слідчого судді про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів, якщо такою ухвалою не було надано доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, апеляційному оскарженню не підлягає. (Постанова ВС від 13.03.2019р. № 761/19082/18)

2.17. Ухвала слідчого судді, якою надано тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи, не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 03.04.2019р. № 359/2673/18)

2.18. Ухвала слідчого судді про доручення Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити одного адвоката замість іншого, який був призначений підозрюваному раніше, через неможливість надати йому правову допомогу з поважних причин не підлягає апеляційному оскарженню. Заміна одного захисника, призначеного за рахунок державного бюджету, який через поважні причини не може надати правову допомогу в належний час та в належному обсязі, іншим захисником, призначеним за рахунок державного бюджету, не порушує права підозрюваного на належне юридичне представництво і на вільний вибір захисника. (Постанова ВС від 30.10.2018р.№ 757/56487/17-к)

2.19. Ухвала слідчого судді, якою скаргу на бездіяльність слідчого щодо незаконного тримання та неповернення тимчасово вилученого майна залишено без задоволення, не підлягає окремому апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 16.04.2019р. № 757/25646/17-к)

2.20. Ухвала слідчого судді, якою відмовлено в задоволенні скарги на бездіяльність прокурора, що полягає у нездійсненні повідомлення про підозру та незастосуванні щодо підозрюваного запобіжного заходу, не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 22.01.2019р. № 753/13388/17к)

2.21. Ухвала слідчого судді, якою скаргу на протиправні дії та бездіяльність слідчого чи прокурора задоволено частково, не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 20.09.2018р.№ 554/3085/17)

2.22. Ухвала слідчого судді, якою визнано незаконною бездіяльність слідчого та повернуто особі тимчасово вилучене майно у ході обшуку, не підлягає окремому апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 24.05.2018р. № 642/6323/15-к)

2.23. Ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні скарги на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 19.03.2018р. № 755/16339/17-к)

2.24. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування апеляційному оскарженню не підлягає. (Постанова ВС від 26.02.2019р. № 757/32530/16-к)

2.25. Ухвала слідчого судді про відмову у проведенні обшуку не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 16.05.2019р. № 127/7043/19)

2.26. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду земельних ділянок не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 19.04.2018р. № 295/13086/17)

2.27. Ухвала слідчого судді про відмову в наданні дозволу на проведення огляду, який фактично був здійснений до постановлення відповідної ухвали, не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 15.03.2018р. № 297/1176/17)

2.28. Ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про призначення психіатричної експертизи у кримінальному провадженні не підлягає апеляційному оскарженню. (Постанова ВС від 27.03.2018р. № 638/7337/17)


Розділ 3

Інші питання, які виникають під час оскарження ухвал слідчих суддів. 

3.1. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, інтересів якої вона стосується та яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення незалежно від наявності інших джерел інформування про прийняте рішення. (Постанова ВС від 18.11.2019р. № 760/12179/16-к)

3.2. Під час апеляційного перегляду рішень слідчих суддів апеляційний суд не вправі ухвалювати рішення про залишення апеляційної скарги без руху та про її повернення. (Постанова ВС від 18.11.2019р. № 686/24639/17)

3.3. Строк подачі апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, якщо останній постановив ухвалу та оголосив її резолютивну частину в один день, а повний текст ухвали оголосив в інший день, обчислюється з дня оголошення резолютивної частини цієї ухвали. (Постанова ВС від 27.05.2019р. № 461/1434/18)

3.4. Формальне виконання захисником своїх функцій та неповідомлення підозрюваному про винесену ухвалу слідчого судді не є поважною причиною пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді та підставою для поновлення такого строку для іншого захисника, якщо станом на дату винесення оскаржуваної ухвали він вже був захисником підозрюваного. (Постанова ВС від 12.06.2019р. № 760/9908/18)

3.5. Оскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення та ухвали про відмову у внесенні виправлень має здійснюватися в тому ж порядку, як і виправлене судове рішення, у тому числі з урахуванням інстанції суду, який прийняв таке рішення. Такі ухвали не підлягають касаційному оскарженню, оскільки не можуть бути переглянуті без врахування суті виправленого судового рішення. (Постанова ВС від 03.06.2019р. № 757/5205/19-к)

3.6. Винесення ухвали слідчого судді без зазначення дати та часу оголошення її повного тексту, без роз'яснення змісту цього рішення, порядку і строків його оскарження, якщо з матеріалів справи неможливо встановити, коли саме було проголошено повний текст ухвали і чи було про це належним чином повідомлено скаржника, є поважною причиною пропуску строку на апеляційне оскарження
такої ухвали та підставою для поновлення такого строку. (Постанова ВС від 13.03.2019р. № 175/1316/18)

3.7. Ухвалу про поновлення строку на апеляційне оскарження має постановити апеляційний суд у складі колегії, а не суддя-доповідач одноособово. (Постанова ВС від 20.12.2018р. № 723/3369/16-к)

3.8. Вирішуючи питання про повернення апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, постановлену без виклику особи, яка її оскаржує, суддям апеляційного суду необхідно враховувати дату отримання нею копії цієї ухвали, а також дату подачі нею апеляційної скарги на пошту. (Постанова ВС від 18.12.2018р. № 201/5569/17)

Огляд судової практики Верховного Суду щодо перегляду ухвал слідчих суддів та короткий зміст рішень можна завантажити перейшовши за посиланням: Огляд судової практики ВС щодо перегляду ухвал слідчих суддів.