Припиняти проведення перевірок Держпраці не збирається

Представники Держпраці та Державної регуляторної служби спільно з юристами й адвокатами обговорили наслідки визнання недійсною постанови Кабміну «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017р. № 295.

Підставою для обговорення стало рішення прийняте Шостим апеляційним адміністративним судом 14.05.2019 р., яким постанову Кабміну визнано недійсною (Справа № 826/8917/17).

У рішенні суд зазначив, що проект постанови Кабміну щодо питання реалізації статті 259 Кодексу України законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не міг бути розглянутий та схвалений Урядом за відсутності погодження Державної регуляторної служби, відсутність якого обумовлена прийняттям Державної регуляторної служби рішення про відмову в його погодженні.

Також, приймаючи спірну постанову, Кабміном не дотримано принципу передбачуваності, що означає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що у свою чергу дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності. Так, проект спірної постанови не було включено до плану підготовки проектів регуляторних актів Кабміну на 2017 рік, що є порушенням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Крім того, оскаржуваною постановою, якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, запроваджено безпідставне наділення повноваженнями на здійснення державного нагляду (контролю) органів, яким законами таких повноважень не надано.

За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, про суттєве порушення порядку підготовки та ухвалення постанови «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу України законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визнала її не чинною.

У зв’язку з цим, місцеві інспекції з праці та інспекційні відвідування є незаконними.

Що стосується перевірок - вони будуть здійснюватись державним органом з питань праці за планом з дотриманням вимог щодо включення суб'єкта господарювання до цього плану. Позапланові перевірки здійснюються виключно в порядку, передбаченому Законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Як бачить ситуацію Державна регуляторна служба.

ЇЇ представники вказали, що тепер, посилаючись на ст. 10 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підприємець має право не допустити посадову особу для здійснення перевірки.

Якщо допуск до перевірки відбувся, то у такому разі підприємець має право письмово звернутися до Держпраці з вимогою її припинення.

Але не дивлячись на те, що постанова Кабміну - «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу України законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визнана не чинною, припиняти проведення перевірок представники Держпраці не збираються.

За їх твердженнями, перевірки будуть проводитись й надалі, але відповідно до вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».