Військовий облік призовників і військовозобов'язаних по-новому.


Нещодавно Уряд прийняв новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (Постанова КМ України від 07.12.2016 року №921).

Цей Порядок дає змогу здійснювати аналіз кількісного та якісного складу призовників і військовозобов'язаних, їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час, а також дозволить здійснювати контроль за виконанням посадовими особами, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку громадян.

Так, з метою ведення обліку призовників і військовозобов'язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:

  • перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік;
  • надсилання у семиденний строк до відповідного військкомату повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);
  • оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військкомату і забезпечення їх своєчасного прибуття;
  • складення і подання щороку до 1 грудня до військкоматів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  • постійне інформування військкоматів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності та ін.


До того ж, у разі отримання розпорядження щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик на призовні дільниці для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов'язані:

  • видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов'язаних та довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом до відповідного військкомату у визначені ним строки;
  • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов'язаних до військкоматів;
  • письмово повідомити військкомати про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, підприємства, установи та організації та не прибули за викликом.


Опублікувати коментар

0 Коментарі