Маркування харчових продуктів. Нові валютні правила


Маркування харчових продуктів.


Прийнято Закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Його метою є – забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян шляхом встановлення загальних принципів надання та вимог до інформації про харчові продукти.

Законом передбачено, що інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною, зрозумілою для споживача та не вводити його в оману.

Що стосується маркування то Закон зобов’язує доводити до відома споживача таку інформацію про харчові продукти:
 • назву харчового продукту
 • перелік інгредієнтів
 • будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі
 • кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів
 • кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання
 • мінімальний термін придатності або дата "вжити до"
 • будь-які особливі умови зберігання (використання)
 • найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера
 • країну походження або місце походження
 • інструкцію з використання - у разі якщо відсутність такої інструкції ускладнює належне використання харчового продукту
 • для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць - фактичний вміст спирту у напої
 • інформацію про поживну цінність харчового продукту та інформацію про наявність у харчовому продукті ГМО

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування. Тобто 6 серпня 2019 року.

Читайте також: Органічні продукти. Можливість перевірки товаровиробників лише на папері


Нові валютні правила.


Набрав чинності Закон «Про валюту і валютні операції». В ньому визначено правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов'язки суб'єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлено відповідальність за порушення валютного законодавства.

Крім цього з метою реалізації вимог Закону вводяться в дію вісім нормативно-правових актів Національного банку, якими затверджено нову систему валютного регулювання, а саме:

1. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.
Ним встановлено структуру валютного ринку, загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.

2. Положення про здійснення операцій із валютними цінностями.

Цим положенням встановлено:
 • порядок здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти / банківських металів без фізичної поставки
 • порядок проведення транскордонних переказів за межі України та виплати транскордонних переказів отримувачам в Україні
 • порядок та особливості проведення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (операції з банківськими металами з фізичною поставкою та/або валютно-обмінні операції)
 • порядок проведення розрахунків за валютними операціями.


3. Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей. 
Ним визначено порядок ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України фізичними особами, юридичними особами та банками готівкової валюти і банківських металів.

4. Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення. 
За цим Положенням Національний банк за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської або фінансової системи держави, має право запроваджувати такі заходи захисту:
 • обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті у межах, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку
 • встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
 • встановлення особливостей здійснення операцій, пов'язаних із рухом капіталу
 • запровадження дозволів та (або) лімітів на проведення окремих валютних операцій
 • резервування коштів за валютними операціями
 • обмежити або тимчасово заборонити проведення окремих валютних операцій на території України.

5. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. 
Даним положенням визначено заходи захисту, запроваджені Національним банком, порядок їх застосування, а також порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

6.  Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками.

7. Інструкцію про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Інструкція встановлює порядок здійснення банком валютного нагляду за дотриманням його клієнтами-резидентами (крім банків) установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів та порядок інформування банком Національного банку про дотримання клієнтами-резидентами (крім банків) та банком граничних строків розрахунків.

8. Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції. 
Метою якого є запобігання уповноваженими установами проведенню їх клієнтами через ці установи валютних операцій, що не відповідають вимогам законодавства України.