Розробка програм на замовлення, що необхідно врахувати


Комп'ютером або смартфоном вже нікого не здивувати. Вони стали незамінними помічниками, як в спілкуванні, так і в роботі. Скажу простіше - вони стали частиною нас, а забути телефон вдома неможливо.

Іноді стандартних функцій і програм не вистачає. Та й ті, що є, не завжди працюють, як нам потрібно.

У таких випадках доводиться вдаватися до послуг сторонніх розробників, які створять програму під вирішення конкретних задач або специфіку роботи. Але, звертаючись з таким проханням, замовники не враховують правові особливості цих відносин і як результат - надалі не можуть повноцінно нею користуватися.

Річ у тім, що ми розраховуємо на чесність і порядність розробника, замовляємо роботу без складання договору. В результаті отримуємо програму, яка не відповідає нашим вимогам, має недоробки. А без підписаного договору зобов'язати внести виправлення або вплинути на розробника неможливо.

Тому для профілактики можливих ризиків обов'язковою умовою є - складання договору.

У договорі вкажіть, який програмний продукт слід розробити. Загальні формулювання - програма для розрахунку вартості замовлень, програма для складання кошторисів і таке ін. без опису можливостей і функцій в договорах на розробку програмного продукту не припустимі. Тому заздалегідь обговоріть з розробником необхідний функціонал, можливості, детальні характеристики та складіть технічне завдання. Надалі цей документ підписаний сторонами буде вважатися  частиною договору.

У разі, якщо програмний продукт складається з декількох модулів і замовнику необхідно перевірити роботу кожного модуля окремо, про це варто вказати в договорі та календарному плані. У ньому  зазначте строки розробки окремих модулів розробником та строки, які даються замовнику на тестування.

Про права на програмний продукт, створений на замовлення.

Підписавши договір та оплативши роботу, замовник, практично завжди вважає себе повноправним власником програмного продукту. І його можна зрозуміти - адже ідея і гроші його. Але законодавство, яке регулює дані правовідносини має ряд особливостей, на які варто звернути увагу.

Комп'ютерна програма відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» є об'єктом авторського права і включає, як особисті немайнові, так і майнові права автора.

При цьому, особисті немайнові права автора не передаються іншим особам.

До них належать такі права:
  • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
  • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
  • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
  • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Але, замовнику найбільше цікаві майнові авторські права, а саме:

  • виключне право на використання твору;
  • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Ці права замовник вважає своїми та не враховує те, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт створений на замовлення, належать розробнику цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Тому для того, щоб вважати себе власником вище зазначених майнових прав на розроблений програмний продукт в договорі слід зазначити  про те, що всі майнові права на створений програмний продукт належать замовнику.

Передача майнових прав або передача прав на використання програмного продукту.

Замовники цим особливостям авторського права уваги не приділяють і різниці не помічають. Вказують на те, що «в договорі згадали про передачу якихось прав і цього вистачить».

Насправді, різниця в «передачі майнових прав» і в «передачі прав на використання» програмного продукту істотна. Передаючи право на використання, розробник надає тільки дозвіл на використання програмного продукту будь-яким одним або всіма відомими способами, а майнові права залишає за собою. Простими словами замовник отримає своєрідну ліцензію тільки на використання програмного продукту.

Крім цього, потрібно звертати увагу і на передбачену законодавством можливість розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на підставі договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

За цим договором розробник зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог замовника та в установлений строк.

Але замовнику слід пам'ятати, що за цим договором розробник передає тільки право на використання програми, а майнові права інтелектуальної власності залишає за собою, звичайно, якщо інше не встановлено договором. Тобто законодавством передбачена можливість для сторін договору відступити від загального правила і передбачити інший варіант належності майнових прав на створений об'єкт. 

Про це потрібно пам'ятати та вносити зміни в договір ще до його підписання. В іншому випадку замовник зможе лише користуватися програмним продуктом відповідно до умов договору та тільки тим способом про яки зазначено у договорі.

Не забувайте про гарантії.

Зверніть увагу на наявність в договорі пунктів про якість виконаних робіт і терміни усунення недоробок і можливих помилок.

«Розробник гарантує якість виконаних за Договором робіт. Роботи повинні відповідати Технічному завданню, умовам Договору та вимогам, які зазвичай висуваються до такого роду робіт. Протягом одного року з дня підписання сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт, Розробник зобов’язується безкоштовно усувати всі помилки й неточності в створеному програмному продукті.»

У договорі слід передбачити пункт про обов'язок розробника не порушувати права інтелектуальної власності третіх осіб. Оскільки, в разі якщо розробник запозичить частину коду з іншої програми власник майнових прав може легко заборонити його використання, або зажадає компенсацію за таке використання.

«Розробник забезпечує відсутність будь-яких порушень прав (в том числі прав інтелектуальної власності) інших осіб на об’єкти права інтелектуальної власності та безперешкодне використання результату робіт Замовником. Розробник гарантує, що результат робіт (у тому числі усі його складові) не обтяжений правами інших осіб. У випадку, якщо до Замовника будуть пред’явлені претензії та/або позови від творців  чи будь-яких інших осіб щодо порушення їхніх прав, в тому числі прав інтелектуальної власності, Розробник зобов’язується самостійно врегулювати спірні питання, а також вжити інших заходів, що виключають виникнення витрат і збитків у Замовника. Крім того,  Розробник зобов’язується в повному обсязі добровільно компенсувати витрати та інші збитки Замовнику, що виникли у зв’язку з пред’явленням зазначених претензій чи позовів.»

Звичайно, передбачити в одній статті всі можливі нюанси й моменти на які варто звернути увагу перед підписанням договору не можливо. Але, на практиці саме нерозуміння цих особливостей авторського права призводить до труднощів, які перетворюються для багатьох в тривалі судові процеси, втрату часу і грошей.

Опублікувати коментар

0 Коментарі